Výročná členská schôdza

Poľovnícke združenie na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 25.2.2024, zhodnotilo svoju prácu za minulé obdobie.

Výstava trofejí

Po prečítaní správ si členovia združenia, ale aj hostia, mohli pozrieť výstavku ulovených, ale aj uhynutých trofejí za sezónu 2023 a 2024. Z predložených trofejí bolo u danielej 11 medailových. Tomuto druhu zveri sa v posledných rokoch v našom revíri darí dobre, o čom svedčí aj nárast ich populácie.

Nárast v počte jeleních trofejí

Takisto aj jelenia zver zaznamenala nárast, nielen v početnosti, ale aj v trofejovej hodnote. Každoročne ulovíme jedného až dvoch medailových jeleňov. V minulej sezóne sme ulovili jedného bronzového jeleňa. Muflónia zver je v našom revíri len okrajovo, ale i tak sa nám podarilo uloviť niekoľko kusov. V minulej sezóne sme ulovili päť muflónov, z ktorých boli dvaja medailoví.

Srnčie trofeje na ústupe

Srnčia zver je celkovo na ústupe, a to hlavne vďaka diviačej zveri, ktorá je hlavným predátorom srnčích mláďat. Ulovili sme len jedného srnca vyššej bodovej hodnoty (strieborná medaila), čo je na náš revír, ktorý je zaradený do srnčej oblasti, veľmi málo.

Záver

V závere, VČS prijala v uznesení plán činnosti na rok 2024, že aj naďalej členovia poľovníckeho združenia budú pokračovať v zveľaďovaní revíru, starostlivosti o zver, ktorá sa v našom revíri nachádza, ako aj zabezpečovaní všetkých činností, ktoré patria do poľovníctva, a jeho propagácie vo verejnosti.

S pozdravom, Lovu zdar!