Farbiarske skúšky duričov 29.10.2023

Tak ako každý rok, aj tento rok Poľovnícke združenie Turá Lúka usporiadalo farbiarske skúšky duričov. Skúšok sa zúčastnilo 11 psov v sprievode ich vodičov.

Všetci obstáli: päť psov získalo prvú cenu, štyria psy druhú cenu a dvaja psi tretiu cenu.

Je potešujúce, že zo spomínaných jedenástich psov boli traja z PZ Turá Lúka.
Medzi nimi boli:

  • pes BOSTON von CastorValis – jagdterrier s vodičom Bc. Jánom Smolíčkom, ktorý získal II. cenu
  • pes DEX od Riečky – Hanoverský farbiar s vodičom Jozefom Bebčákom, ktorý tiež získal II. cenu
  • suka EŠLI spod Mníchovej úboče – Slovenský kopov s vodičom Ing. Pavlom Hrnčiarom, ktorá získala I. cenu a celkovo sa umiestnila na treťom mieste.