Verejný strelecký pretek v disciplíne AMERICKÝ TRAP 09.09.2023

Srdečne Vás pozývame na verejné strelecké preteky v disciplíne AMERICKÝ TRAP

Preteky sa uskutočnia dňa 09. Septembra  2023 na strelnici PZ v areáli Padelky.

Americký trap:       Otvorený pretek, pri ktorom sa započíta 5 najlepších položiek. Jedna položka sa strieľa na 10 terčov. Možnosť zakúpiť ľubovoľný počet položiek.

Časový rozpis:         súťaž  –  09.09.2023  (sobota)  od 9:00 hod.

Štartovné:     Americký trap   4.50,- € / položka

Pre prvých troch  sú pripravené vecné ceny:

1. cena:          pohár + spol.poľovačka pre 2 osoby + prasa /do 25 kg
2. cena:          pohár + spol.poľovačka pre 2 osoby
3. cena:          pohár + odstrel danielky vrátane diviny
4. cena:         vecná cena
5. cena:         vecná cena

Propozície :

Miesto konania : Turá Lúka časť Padelky

Dátum: 09.09.2023

Časový rozvrh :

  • Predaj položiek: 8:30 hod
  • Začiatok preteku: 9:00 hod
  • Rozstrel: 17:30 hod
  • Vyhlásenie výsledkov: 18:00 hod

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Preteky sa uskutočnia za každého počasia.

Hodnotí sa 5 najlepších položiek  
Pretekári si môžu zakúpiť ľubovoľný počet položiek. Jedna položka je 10 terčov.  Riaditeľ preteku podľa počtu predaných položiek vopred oznámi ukončenie predaja položiek.
Prepisovanie položiek je zakázané !

Rozstrel :
V prípade rovnosti bodov sa budú pretekári rozstreľovať v 10 terčovej položke. Ak sa ani v tejto položke nerozhodne, budú sa pretekári rozstreľovať systémom „K.O. „ po jednom náboji.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Organizačný výbor :      

  • Riaditeľ preteku: Ing. Kurtiš Ján
  • Hlavný rozhodca: Bebčák Jozef
  • Rozhodcovia: Ing.Cablk Ondrej
  • Zdravotná služba: RZP NsP Myjava