Poľovnícka pedagogika

Členovia nášho združenia sa venujú aj mládeži prostredníctvom poľovníckej pedagogiky. Pedagógovia Ing. Peter Pažický a Jozef Bebčák každoročne zaujímavo prednášajú poľovnícku pedagogiku žiakom ZŠ na Myjave a v Turej Lúke.