Zabezpečenie kuchyne pán Svítek v zástere , šľapanie stôp a nisenie divi aka na koniec stop Ing. Peter Pazic ky, Milan Vojtek a Jan Melicharek