Na prvých troch miestach sa umiestnili z prava In g. Pavol Hrnciar a v poz adí Mikula Štefan str. – hlavný rozhodca ,Viskup Š tefan, Peter Muzlay Minic h Ivan, Mikula Štefan Ml., Vilo Masár a Šustek