Poplatkový lov

 

Všeobecné podmienky

stiahnuť

Cenník

Srnčia zver

Zálohová platba pri odstrele srnčej trofejovej zveri je 400€. Následný preplatok alebo nedoplatok bude zúčtovaný po bodovom ohodnotení trofeje.

Druh Body CIC Cena
Srnča   40€
Srna   60€
Ihličiak Do 10cm 100€
Srnec Do 75,00 200€
  75,01 – 80,00 220€
  80,01 – 85,00 250€
  85,01 – 90,00 310€
  90,01 – 95,00 390€
  95,01 – 100,00 440€
  100,01 – 105,00 500€
  105,01 – 110,00 580€
Za každý začatý bod 110,01 – 120,00 70€
  120,01 – 130,00 90€
  130,01 + 130€

Postrieľanie :  srnec  – 350 .-€

Zrážka na váhe pri bodovaní trofeje je 70 – 90 g.

Jelenia zver

Druh Body CIC Cena
Jelenica   200€
Jelienča   150€

Muflónia zver

Druh Body CIC Cena
Muflónica   150€
Muflónča   100€
Muflón   500€

Danielia zver

Zálohová platba pri odstrele danielej trofejovej zveri je 700€. Následný preplatok alebo nedoplatok bude zúčtovaný po bodovom ohodnotení trofeje.

Druh Body CIC Cena
Danielka   60€
Danielča   40€
Daniel Do 130 400€
  130,01 – 160 700€
  160,01 – 165 1500€
  165,01 – 170 1800€
  170,01 – 175 2000€
  175,01- 180 2300€
  180,01- 185 2500€
  185,01- 190 3000€
  nad 190 3500€

Postrialnie: daniel – 600€

Diviačia zver – individuálna  poľovačka

Diviača 50 .-€

Lanštiak 100.- €

Diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 300 .- €

Diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 500 .- €

Diviak – kanec 200€

 • + bronzová medaila  100€
 • + strieborná medaila  200€
 • + zlatá medaila          300 .- €                   

Diviačia zver – spoločná poľovačka :

Minimálny počet strelcov 10 , maximálny počet 30 strelcov

 1. Poplatok za spoločnú poľovačku  na štandt 150 .- €
 2. V uvedenom poplatku je započítaný odstrel:
 • diviak – prasa
 • diviak – lanštiak
 • diviak – kanec do 100 bodov

Ďalej je v uvedenom poplatku započítaná desiata( párky alebo klobása, chleba a čaj), ako aj večera s občerstvením.

Cena ulovenej diviačej zveri na ktorú sa nevzťahuje poplatok :

 • diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 300€
 • diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 500€
 • diviak – kanec 200€
  • + bronzová medaila 100 .- €
  • + strieborná medaila 200 .- €
  • + zlatá medaila 300 .- €            

Všeobecné podmienky

stiahnuť