Zabezpečenie služieb počas akcií Jún 2018

UPRAVENÝ   ROZPIS

Zabezpečenie služieb počas akcií v mesiaci jún 2018

členmi PZ Turá Lúka

MSBL – Padelky

8.6.                         12,00 hod.    Cepko, Klč

Piatok                                            – guľáš

                                15,00 hod.    Halabrín Pa, Pagáčiková, Buzek, Podmajerský

                                                        – príprava sedenia, WC, bufet, nakladanie mäsa

9.6.                         06,00 hod.     Kurtiš, Pagáčik, Černák               

Sobota                                           – bufet, poriadok

                                                        Konečník, Majtán, Cádra

                                                         – pečenie a výdaj diviak, klobása

                          do 17,00 hod.

                          od 17,00 hod.

                                                         Bebčák, Melichárek R., Holič, Kalka F.

                                                         – bufet, poriadok, smaženie cibule

10.6.                       06,00 hod.     Buzek, Halabrín Pe, Pagáčiková

Nedeľa                                            – bufet, poriadok              

            

                                                         Halabrín Pa, Ferianec

                                                         – pečenie a výdaj – diviak

                                                         Cablk O., Cablk Št.

                                                         – varenie a výdaj guľáš

MFF – TRNOVCE

14.6.                       09,00 hod.    Cepko, Halabrín Pa, Cádra, Smolíček, Pagáčiková

Štvrtok                                           – dovoz zariadenia, stavba Lesanky, príprava

                                                         zraz Padelky

                                                       Melichárek J., Vojtek, Maruška, Fako, Černák, Škrha

                                                        – nakladanie mäsa a smaženie cibule

15.6.                       14,00 hod.    Vedúci skupiny: Halabrín Pe,

Piatok                                             – guláš – Kubík, Cablk Št.

                                                        – diviak – Podmajerský, Klč, Ferianec

                                16,00 hod.     – výčap – Pagáčik, Pagáčiková, Riger

16.6.                       10,00 hod.    Vedúci skupiny: Kurtiš J.,

Sobota                                           – guláš – Cablk O., Holič, Černák

                                                        – diviak – Melichárek J., Škrha, Vojtek

                                13,00 hod.     – výčap – Melichárek R., Zríny

17.6.                       06,00 hod.    Vedúci skupiny: Pažický P.,

Nedeľa                                           – guláš – Svitek, Maruška, Kalka F.

                                                        – diviak – Konečník, Smolíček, Hrnčiar

                                09,00 hod.     – výčap – Bebčák, Rieger, Kalka J.

18.6.                       09,00 hod.    Cepko, Halabrín Pa., Cádra, Klč, Kalka F.

Pondelok                                      – odvoz zariadení, Lesanky, poriadok

SB

                                                        

22.6.                       12,00 hod.    Cepko, Halabrín Pa, Klč

Piatok                                             – guláš , nakladanie mäsa

                                                        

                                15,00 hod.    Pagáčiková, Buzek

                                                        – bufet, poriadok, príprava

23.6.                       06,00 hod.    Pažický, Halabrín Pa.

Sobota                                            – bufet

                                                        Cablk Št., Cablk O.

                                                         – guláš

                          do 17,00 hod.     Majtán, Zríny, Konečník

                                                        – diviak

                          od 17,00 hod.    Halabrín Pa, Pagáčiková, Buzek, Pagáčik

                                                       – bufet

24.6.                       06,00 hod.    Podmajerský, Bebčák

Nedeľa                                           – bufet

                                                       Melichárek J., Škrha, Kubík

                                                        – diviak

                                                       Svitek, Maruška

                                                        – guláš

Zároveň, ak máte niekoho, kto by Vám pomohol cez MFF a zdvojnásobil Vám hodiny, bude vítaný.

Len mi dajte vedieť.

       Vďaka

                                                                                                           H a l a b r í n Pavel

                                               podpredseda PZ