VEREJNÝ STRELECKÝ PRETEK TURÁ LÚKA 12.05.2019 (AT + Parkúr)

Srdečne Vás pozývame na verejné strelecké preteky
v disciplínach AMERICKÝ TRAP a PARKÚR

Preteky sa uskutočnia dňa 12.mája 2019 na strelnici PZ v areáli Padelky.

Americký trap:

Uzatvorený pretek, pri ktorom sa započítavá 10 položiek. Jedna položka sa strieľa na 10 terčov. Možnosť zakúpiť maximálne 10 položiek / teda 100-ový závod /. Strieľa sa na strelnici vybavenej univerzálnou vrhačkou .

Parkúr:

Uzatvorený pretek, pri ktorom sa započítavajú 4 položky. Jedna
položka sa strieľa na 25 terčov. Možnosť zakúpiť max. 4 položky .
8
Časový rozpis: súťaž – 12.05.2019 (nedeľa) od 9:00 hod.

Štartovné: Americký trap 3,- € / položka
Parkur 9,- € / položka

Pre prvých piatich v každej disciplíne sú pripravené vecné ceny:

1. cena: pohár + odstrel srnca II.VT vrátane diviny
2. cena: pohár + spoločná poľovačka na diviačiu zver pre 2 osoby + prasa do 25 kg
3. cena: pohár + vecná cena
4. cena: vecná cena
5. cena: vecná cena

Tešíme sa na Vašu účasť

Jozef Bebčák
Správca strelnice Padelky

American Trap – PROPOZÍCIE

Miesto konania: Turá Lúka časť Padelky

Časový rozvrh :

 • Predaj položiek 8,00 hod
 • Začiatok preteku  9,00 hod
 • Rozstrel 17,00 hod
 • Vyhlásenie výsledkov 18,00 hod

Propozície :

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Preteky sa uskutočnia za každého počasia na vrhačke   AT s fono –  odpaľovaním.

Hodnotí sa 10 položiek ( uzatvorený  závod )

Pretekári si môžu zakúpiť  10 položiek.  Riaditeľ preteku podľa počtu predaných položiek vopred oznámi ukončenie predaja položiek.

Cena položky : 3 €

Prepisovanie položiek je zakázané !

Rozstrel :

V prípade rovnosti bodov sa budú pretekári rozstrelovať v desať terčovej položke. Ak sa ani v tejto položke nerozhodne, budú sa pretekári rozstrelovať systémom „K.O. „ po jednom náboji.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Organizačný výbor : 

 • Riaditeľ preteku: Ing. Hrnčiar Pavol
 • Hlavný rozhodca: Ing.Ondrej Cablk
 • Rozhodcovia: Ing.Kalka Filip

Zdravotná služba :   NsP Myjava

COMPAKT PARKÚR – PROPOZÍCIE

Miesto konania : Turá Lúka časť Padelky

Časový rozvrh :

 • Predaj položiek                    8,00 hod
 • Začiatok preteku                  9,00 hod
 • Rozstrel                               17,00 hod
 • Vyhlásenie výsledkov         17,30 hod

Propozície :

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Preteky sa uskutočnia za každého počasia – strelecký parkúr ( zajac, bažant, kačica, vertikála, krížny a odletový  terč)

Hodnotia sa 4  položky ( uzatvorený  závod )

Pretekári si môžu zakúpiť max. 4 položky po 25 terčov . Zúčastniť sa môže max. 36 strelcov. Riaditeľ preteku podľa počtu predaných položiek vopred oznámi ukončenie predaja položiek.

Cena položky : 9€

Prepisovanie položiek je zakázané !

Rozstrel :

V prípade rovnosti bodov sa budú pretekári rozstrelovať v 25 terčovej položke . Ak sa ani v tejto položke nerozhodne, budú sa pretekári rozstrelovať systémom „K.O. „ v dvojstreloch schéma č 2 ( dvojstrely súčasne.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

Organizačný výbor :

 • Riaditeľ preteku: Ing. Hrnčiar Pavol
 • Rozhodcovia parkúr:
  • Bebčák Jozef
  • Ing. Pažický Peter

Zdravotná služba :   NsP Myjava