ZRUŠENÉ! – Poplatková poľovačka na diviačiu zver 27.11.2021

Účasť na poľovačkách organizovaných PZ Turá Lúka  je možná po dohode s poľovníckym hospodárom (Kurtiš +421 905 338 303). Poplatok za účasť na poľovačke je 150 € . V cene je: odstrel diviak prasa a lanštiak + občerstvenie.

Minimálny počet strelcov 10 , maximálny počet 30 strelcov + 5 náhradníkov. Vprípade zrušenia poľovačky z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19, bude poplatok vrátený v plnej výške.

Termín

Dátum: 28.11.2020

Zraz: 7,00 – 7,45 hod. Chata PZ Turá Lúka , kontrola PL a ZP

Cena

Denný stanovištný poplatok za poplatkovú  poľovačku je 150 .- €

(zálohu  80 € je potrebné uhradiť na účet PZ č. SK3211110000001181842008 , VS číslo PL)  do termínu uzávierky prihlášok – 21.11.2020, doplatok vo výške 70 € bude hradený v hotovosti pri kontrole PL a ZP v deň poplatkovej poľovačky)

Pri dennom úlovku 0 – 2 kusy diviačej zveri sa denný stanovištný poplatok zníži na 100,- €.

Ďalej sú v uvedenom poplatku započítané raňajky, desiata (párky alebo klobása, chleba aa čaj), ako aj večera s občerstvením.

Možnosť ubytovania zo štvrtka na piatok na chate PZ – 15 lôžok (nevyhnutné osobne dohodnúť vopred s organizátorom poľovačky)

Povolený odstrel

V uvedenom poplatku je započítaný odstrel:

diviak – prasa
diviak – lanštiak
diviak – kanec do 100 bodov

Doplatky za trofejovú zver/nesprávny odstrel

Cena ulovenej diviačej zveri na ktorú sa nevzťahuje denný stanovištný poplatok :

diviačica ( dospelá diviačica nad 70 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 300,- €
diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 500,- €
diviak – kanec 100 – 109,99 CIC 200 ,- €
110 – 114,99 CIC – bronzová medaila 300 ,- €
115 – 119,99 CIC – strieborná medaila 400 ,- €
120  a viac            – zlatá medaila 500 ,- €

Doplatok za diviačiu zver ulovenú nad rámec denného stanovištného poplatkua, uhradí strelec v hotovosti v deň poplatkovej poľovačky.

Hosťovská poľovačka sa koná za každého počasia !!!

Záväzná prihláška poľovných hostí na hosťovskú poľovačku konanú v PZ Turá Lúka dňa 27.11.2021

Vyplnením formulára súhlasím s hore uvedenými podmienkami poplatkovej poľovačky . Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený o bezpečnosti streľby, správania sa na stanovišti, povolenom odstrele jednotlivého druhu zveri a plne zodpovedám za spôsobenú škodu PZ Turá Lúka, ako aj jednotlivým účastníkom tejto poľovačky.

Podpis účastníka  bude doplnený  na zraze pred začatím hosťovskej poľovačky.