Poplatková poľovačka na diviačiu zver 2.12.2023 (registrácia)

Účasť na poľovačkách organizovaných PZ Turá Lúka  je možná po dohode s poľovníckym hospodárom.

Poľovnícky hospodár
Ing. Peter Pažický
+421 918 333 006
peter.pazicky@lesy.sk

Stanovištný poplatok za účasť na poľovačke: 350 € .
V cene je: odstrel diviačej zveri (viď. nižšie) + občerstvenie.

Dátum: 2.12.2023
Čas:
7:00 – 7:45 hod. kontrola PL a ZP
8:00 zahájenie poľovačky

Miesto nástupu a výradu: Chata PZ Turá Lúka – Lesanka

Minimálny počet poplatkových hostí 10 , maximálny počet poplatkových hostí 25

Zálohu je potrebné uhradiť na účet PZ do termínu uzávierky prihlášok – 17.11.2023

  • Suma: 250 €
  • IBAN: SK3211110000001181842008
  • VS: číslo PL

Doplatok vo výške 100 € bude hradený v hotovosti pri kontrole PL a ZP v deň poplatkovej poľovačky

  • Pri dennom úlovku 0 – 2 kusy diviačej zveri sa denný stanovištný poplatok zníži na 200,- €.
  • V stanovištnom poplatku sú započítané raňajky, desiata (párky alebo klobása, chleba a čaj), ako aj večera s občerstvením.
  • Možnosť ubytovania z piatka na sobotu, prípadne zo soboty na nedeľu na chate PZ – 15 lôžok (nevyhnutné osobne dohodnúť vopred s organizátorom poľovačky)

Povolený odstrel:

V uvedenom poplatku je započítaný odstrel:

  • diviak – diviača
  • diviak – lanštiak
  • diviak – kanec

Doplatky za trofejovú zver/nesprávny odstrel:

Cena ulovenej diviačej zveri na ktorú sa nevzťahuje denný stanovištný poplatok :

  • diviačica ( dospelá diviačica nad 100 kg váhy vyvrhnutá v koži s hlavou ) 350,- €

Doplatok za diviačiu zver ulovenú nad rámec denného stanovištného poplatku, uhradí strelec v hotovosti v deň poplatkovej poľovačky.

Možnosť dohody na odpredaji časti ulovenej diviačej zveri v cene 2,- €/kg v koži

Hosťovská poľovačka sa koná za každého počasia !!!

!! LOVU ZDAR !!

Chata LESANKA ( 48.73164296125838, 17.50359233862032 )