Plán spoločných poľovačiek 2018

11.11.2018 Nedeľa

 • 08,00 hod. Spoločná poľovačka na diviakov Jaseníky, Konec sveta
 • zraz chata PZ, s hosťami, služba skupina Juh (Kalka)

23.11.2018 Piatok

 • 07,00 hod. Poplatková poľovačka Kýčere, Dríňové
 • zraz: chata PZ, bez hostí, služba určení členovia

07.12.2018 Piatok

 • 07,00 hod. Poplatková poľovačka Hory, Lackovky, Korytárka
 • zraz: Lesanka, bez hostí, služba Konečník+ určení členovia

16.12.2018 Nedeľa

 • 08,00 hod. Spoločná poľovačka diviak, bažant Šimkácke boriny, Padelky
 • zraz: Padelky, s hosťami, služba skupina Sever (Cablk ml.)

31.12.2018 Pondelok

 • 08,00 hod. Spoločná poľovačka na diviakov Čuhovec, Gugavica
 • zraz: Malejov, s hosťami, bez služby

Dôležité upozornenia!

 • Pred konaním spoločnej poľovačky sa v určenej lokalite nepoľuje 8 dní pochôdzkou, čakanou ani sa nenavštevuje so psom.
 • Každý člen PZ má právo si pozvať hostí na spoločnú poľovačku. Podmienka je nahlásenie hospodárovi PZ 7 dní vopred. Neplatí to na Poplatkovú poľovačku.
 • Členovia PZ ohlásia neúčasť na spoločnej poľovačke aspoň 8 dní vopred hospodárovi alebo podpredsedovi PZ. Platí to aj o brigádach.