Plán spoločných poľovačiek 2019

17.11.2019 8:00 Nedeľa

 • Spoločná poľovačka na diviakov
 • Lokalita: Jaseníky, Konec sveta
 • zraz: chata PZ
 • s hosťami,
 • služba skupina Sever (Cablk ml.)

29.11.2019 7:00 Piatok

 • Poplatková polovačka
 • Lokalita: Kýčere, Dríňové
 • Zraz: chata PZ
 • bez hostí
 • služba určení členovia

8.12.2019 7:00 Nedeľa

 • Spoločná poľovačka na diviakov
 • Lokalita Hory, Lackovky
 • Zraz: chata PZ
 • s hosťami
 • služba skupina Juh (Kalka)

21.12.2019 8:00 Sobota

 • Spoločná poľovačka na diviakov
 • Lokalita: Šimkácke boriny, Ficúrka
 • Zraz: Padelky
 • s hosťami
 • služba skupina Sever (Cablk ml.)

28.12.2019 8:00 Sobota

 • Spoločná poľovačka na diviakov
 • Hrabníky, Bumbálka
 • zraz: RD Turá Lúka
 • s hosťami
 • služba skupina Juh (Kalka)

31.12.2019 8:00 Utorok

 • Spoločná poľovačka na diviakov
 • lokalita: Malejov – hory, Čuhovec
 • Zraz: Malejov
 • s hosťami
 • bez služby

Dôležité upozornenia!

 1. Pred konaním spoločnej poľovačky sa v určenej lokalite nepoľuje 8 dní pochôdzkou, čakanou ani sa nenavštevuje so psom.
 2. Každý člen PZ má právo si pozvať hostí na spoločnú poľovačku. Podmienka je nahlásenie hospodárovi PZ  7 dní vopred. Neplatí to na Poplatkovú poľovačku.
 3. Členovia PZ ohlásia neúčasť na spoločnej poľovačke aspoň 8 dní vopred hospodárovi alebo podpredsedovi PZ. Platí to aj o brigádach.

Stiahnuť: Plán spoločných polovačiek 2019