Opatrenie k spoločným poľovačkám

Nakoľko DP PZ TL nerieši vykonanie nesprávneho odstrelu diviačej zveri členom PZ TL resp. jeho hosťom na spoločnej poľovačke, výbor PZ rozhodol dňa 06.10.2011 na výborovej schôdzi o postihu nesprávneho odstrelu nasledovne:

v prípade, že člen PZ TL resp. jeho hosť na spoločnej poľovačke na diviačiu zver vykoná nesprávny odstrel (t. j. uloví zver, ktorá nebola vedúcim poľovačky povolená), bude postihnutý znížením prídelu diviny o 30 % z nároku na príslušný rok,

v prípade opakovane vykonaného nesprávneho odstrelu ním, resp. jeho hosťom, bude mu v nasledujúcom roku znížený prídel diviny o 50% z nároku.

Pre toto opatrenie sa rozhodol výbor PZ z dôvodu narastajúceho počtu nesprávnych odstrelov na spoločných poľovačkách.

Uvedené opatrenie platí už pre poľovnícku sezónu r. 2011/2012/2013

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.